Persoonlijke verzorging

De meeste mensen linken thuiszorgorganisaties aan ouderen. Dit is niet altijd juist aangezien sommige organisaties, waaronder Zorg To Be Care, ook hulp bieden aan mensen met een beperking of aandoening. Ik kan hier slechts in ondersteunen of geheel overnemen. hetgeen waar ik bij kunnen helpen zijn o.a.:

  • Hygiëne (wassen, tanden poetsen, haren wassen/kammen)
  • Naar bed brengen en van bed halen. Hierbij hoort ook het aan en omkleden van patiënt
  • Verzorging van wonden
  • Hulp bieden bij het eten en drinken
  • Medicijnen klaarzetten en/of eventueel toedienen
  • Leren de hulpmiddelen (op de juiste manier) te gebruiken
  • Incontinentie ondersteuning

Deze zorg kan tijdelijk of voor langere duur zijn. Heeft u bijvoorbeeld een medische ingreep ondergaan, dan zul u merken dat een ziekenhuis u tegenwoordig relatief snel ontslaat en de zorg overlaat aan een zorgorganisatie. Dan kan het voorkomen dat u ons voor slechts één of twee weken nodig heeft. Uiteraard staan wij dan voor u klaar!